در سه سال گذشته کاهش آب دریای خزر افزایش یافته است

تیتر 20- بنی هاشمی رئیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریاچه خزر پژوهشکده آب وزارت نیرو درباره کاهش تراز آب دریاچه خزر گفت: پس از دوره پیشرفت. در دهه 1960، از سال 1374، آب دریاچه خزر فراز و نشیب هایی را در روند کاهش آب دریاچه خزر تجربه کرد.

وی افزود: بحث کاهش آب دریاچه خزر موضوع جدیدی نیست چرا که تا 10 سال پیش موضوع کاهش آب را رفتار طبیعی خزرها می دانستیم اما آنچه در حال حاضر مطرح است بحث افزایش آب است. . میزان کاهش آب به خصوص در سه سال اخیر قابل مشاهده است.

رئیس مرکز ملی تحقیقات و تحقیقات دریای خزر، پژوهشکده علمی آب وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو تعهدات مطالعه مستمر منابع آبی دریای خزر را مدنظر قرار داده و به طور مستمر ارائه می کند. اطلاعات در مورد آن جنبه پایش منابع آبی دریای خزر در حوضه این دریا به وسعت 3.5 کیلومتر مربع را فراهم می کند.

بنی هاشمی عوامل و دلایل متعددی را برای کاهش سطح آب رودخانه خزر عنوان کرد و گفت: آنچه ثابت شده بحث در مورد اثرات تغییر اقلیم به ویژه افزایش دما و تأثیر آن بر افزایش سطح آب است. از رودخانه میزان تبخیر در از دست دادن آب

وی در خصوص رویکرد و نظریه انسداد منابع آبی ورودی به دریای خزر از کشورهای دیگر، گفت: نمی توانیم به طور قطعی این موضوع را تایید کنیم، البته تا حدودی منابع آب ورودی به رودخانه ها در دوره هایی کاهش یافته است که به این صورت است. تا حدودی به این دلیل است. تحت تأثیر شرایط اقلیمی منطقه و رودخانه ها، میزان بارندگی و شرایط اقلیمی و مدیریت منابع آب است.

وی بیان کرد: در گذشته مهم ترین و موثرترین عامل در کاهش سطح آب رودخانه خزر بحث سرچشمه رودخانه ها بود اما در حال حاضر نقش این عوامل تغییر کرده است و نقش تاثیرگذار شرایط اقلیمی را در نظر داریم. به خصوص افزایش آب در دما به عنوان عامل موثر و اصلی نمونه ای که روند کاهش آب خزر را تقویت کرده است.

بنی هاشمی ایجاد ساختاری واحد برای مطالعه مستمر و اقدامات مناسب برای مدیریت همه جانبه این مناطق را پیشنهاد کرد و گفت: کشورهای حاشیه رودخانه خزریان همکاری خوبی در زمینه مطالعات هواشناسی رودخانه خزریان دارند اما این همکاری باید بیشتر شود. جدی و قوی تر و با ضمانت اجرایی. و اطلاعات لازم برای رصد شرایط دریای خزر بر اساس استانداردها را به اشتراک بگذارید./تسنیم

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
عسلویه، کتابفروشیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بوشهرمجری، رادیو، رسانه های گروهی، فرهنگسرای دانش، برنامه، گوینده، فرمرزی کاجویمالیات، وارداتشورای نگهبان، قانون تجارتهفته دفاع مقدس، اصفهان، عتباتمشارکت مردمی در بازسازی عتبات میاندوآ آذربایجان شرقی