بار دیگر درباره افزایش حقوق بازنشستگان به کمیسیون تلفیق طرح برنامه هفتم

بر اساس تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی، موضوع تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران در زمان اجرای قانون برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تحویل شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح سه شنبه بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را که پس از بررسی مواد اطلاع رسانی کمیسیون تلفیق بررسی کردند، بررسی کردند. این ماده برای شفاف سازی و بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است: به منظور کاهش نابرابری مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی و همچنین کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه کشور و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی؛ از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی غیردولتی انجام می شود که در این مورد «صندوق» نامیده می شود. . قانون:

ماده الحاقی – در طول برنامه هر ساله نسبت بازنشستگان به حقوق کارمندان افزایش می یابد به حدی که در پایان سال سوم برنامه میانگین حقوق بازنشستگان به 90 درصد میانگین حقوق و مزایا می رسد. به طرح های کارکنان این افزایش از سال 1403 معادل 40 درصد در سال اول و 30 درصد در سال دوم و سوم تا رسیدن به 90 درصد مذکور اعمال خواهد شد. آیین نامه این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما