pezeshkanomoomigilanbanner

ابهام در تغییر وضعیت معلمان به خرید خدمات جدید

قاسم احمدی لشقی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 20 هزار معلم برای خرید خدمات آموزشی داریم، گفت: وزیر با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه کرد تا این نیروها به قرارداد عادی تبدیل شوند اما تا کنون نتیجه این امر مشکل ساز است. هنوز در دست ما نیست

وی در خصوص انتصاب معلمان برای خرید خدمات آموزشی ابراز امیدواری کرد و گفت: این واگذاری درخواست مجلس و وزارت آموزش و پرورش و معلمان است. اگر سازمان اشتغال و برنامه و بودجه به آنها بپیوندد تکلیف این 20 هزار نفر انجام می شود. امسال نیروی جدید خریداران خدمات درگیر آموزش و پرورش نبودند اما کسانی که در گذشته با ما همکاری داشتند امسال در مدرسه ماندند و با آموزش و پرورش همکاری می کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر جذب سرایدار و نظافتچی در مدارس اخیر توضیح داد: برای حدود 20 هزار سرایدار و نظافتچی در مدارس مجوز دیجیتال صادر شده است اما هنوز از آن مطمئن نیستیم. روش استخدام و جذب این افراد نامشخص است. اکنون در حال رایزنی هستیم تا نحوه جذب نیرو چه از طریق معاینه داخلی باشد یا نه، نحوه جذب افراد از طریق سهمیه آزاد یا غیر آزاد و … مشخص شود. بنابراین همچنان در نحوه جذب و اشتغال این افراد ابهام وجود دارد.

لشکی در پاسخ به سوال دیگری درباره سن ورود به دانشگاه فرهنگیان نیز توضیح داد: همچنان مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش است که 24 سال برای مدت تعهد دبیر و 40 سال برای قبول شدگان ماده 28 و 40. سال ها. با مدرک لیسانس هنوز در این رابطه است. در مورد رای دیوان عدالت اداری موافقت کردیم و خواستار اعمال ماده 91 شدیم. این درخواست در حال حاضر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و دوستان در حال رسیدگی است.

وی در رابطه با اینکه گفته می شود محدودیت سنی عده ای را مجبور می کند با یک یا دو روز اختلاف وارد آموزش و پرورش شوند، ادامه داد: تعداد نباید کم باشد، بالاخره فردی که تنها 9.75 امتیاز می گیرد 0 . 25 امتیاز لازم است، 10 امتیاز بگیرید و قبول شوید. 10 نمره قبولی است و 9.75 نمره قبولی نیست. در این راستا اگر سن فردی از آن عدد تعیین شده بیشتر باشد، حتی اگر یک روز بزرگتر باشد، قانوناً مجاز به جذب آن فرد نیستیم، مگر اینکه قانون این اجازه را به ما بدهد.

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما