سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 


دكتر حسين محدثي


The New England Journal of Medicine
Images in clinical medicine

مرد  61 ساله اي جهت بررسي علت دردهاي افزايش يابنده شكمي اش در 8 ماه اخير مراجعه نمود. در30 سال اخير شغل وي در  يك كارگاه ودر تماس با سرب گداخته بود. نكته مثبت در معاينه فيزيكي ، تغيير رنگ آبي در لثه ها بود . ( شكل A ) . سطح خوني سرب او 130 ميكرو گرم در دسي ليتر ( مقدار رفرانس نرمال  زير 20 ) بود . هموگلوبين وي 11.5 و در لام خون محيطي نماي Basophilic Stippling  در برخي RBCها ديده مي شد ( شكل B) .بيمار با تشخيص مسموميت با سرب تخت درمان با (Edetate calcium disodium ) به مدت10روز و (dimercapto1-propanesulfonic acid sodium  2,3) به مدت 4 هفته قرار گرفت .درد شكم وي از بين رفت و در طي 3 ماه سطح خوني سرب او به 50 ميكرو گرم در دسي ليتر رسيد . در پيگيري دو ساله بيمار بدون علامت و سطح سرب خون او 38ميكرو گرم در دسي ليتر باقي ماند .شكل A
 

شكل  B

سوال :
الف ) نام علامت  Sign تغييرآبي  رنگ لثه ها  چه مي باشد ؟
ب ) علت اين تغيير رنگ چيست ؟

همكاران گرامي ميتوانند پاسخ مسابقه را به آدرس پستي يا پست الكترونيك زير ارسال نمايند .دكتر حسين محدثي        h_mohaddesi@yahoo.com
نشاني : بندر انزلي – روبروي داروخانه دكتر تيمور پور – كلينيك شبانه روزي فاطيما – كد پستي 4313786555
تلفن  4248501- 0181


زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518592

 

Locations of visitors to this page