سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 
مترجم: دكتر محمد قلي آذريانCat Scratch Disease Lymphadenopathy

1 - بيماري "خراش گربه "

يك دختر5/7ساله بعلت وجود آماسي درپشت گوش چپ كه ازدو هفته قبل شروع شده است به پزشك مراجعه مي‌كند. هيچگونه بيماري سيستميك ندارد وضمناً مصرف يك دوره كو آموكسي كلاو دربهبود ببماري تاًثيري نداشته است درمعاينه باليني يك غده لنفاوي قرمز،حساس،داراي مايع وبابعاد 2×2سانتيمتردرپشت گوش چپ وي ديده مي‌شود اما غدد لنفاوي نقاط ديگر بدن بزرگ نيستند. دربررسي وپرسش ازوي مشخص مي‌شود كه بطور معمول با گربه درتماس بوده و يكي دو هفته قبل از ظاهر شدن توده مذكور از چنگال حيوان خراشي در بدن وي ايجاد مي‌گردد با انجام آزمايش سرولوژيك معلوم گرديد كه عامل بيماري Bartonella henselae است وبا درناژ وخا رج نمودن ترشحات ومصرف يك دوره آزيترومايسين علائم بيماري فروكش كرد وحالش روبه بهبود رفت.
Source: The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE
2 - گزارش موردي:

Left-sided Amyand’s hernia

خلاصه: امكان پيدا شدن زائده آپانديس در درون ساك فتق انگوئينال تقريباً يك درصد است كه بنام فتق Amyandموسوم است.
مقدمه: اولين بار يك جراح انگليسي بنامClaudius Amyand در1735 متوجه وجود آپانديس پرفوره شده درداخل ساك هرني يك پسر بچه 11 ساله گرديد واز‌آن ببعد وجود آپانديس در درون فتق انگوئينال بنام وي فتق Amyand موسوم گرديده است و.هنوزهم در موارد نادري ديده ميشود. در اين جا يك مورد از فتق مذكور در كودك 9 ماهه كه مبتلا به فتق انسدادي انگوئينال چپ بوده ودر هنگام عمل جراحي وي در درون ساك فتق آپانديس پيدا شده است بيان ميگردد.
گزارش مورد: يك پسر بچه9 ماهه كه از بدو تولد مبتلا به فتق انگوئينال چپ بوده است به علت دوروز استفراغ صفراوي نزد پزشك آورده ميشود. در معاينه باليني يك آماس دردناك غيرقابل برگشت وكوچك نشدني در ناحيه انگوئينال چپ وي ديده ميشد نامبرده با تشخيص فتق انسدادي انگوئينال چپ وبا دستور داروئي250 ميلي گرم سفترياكسون وريدي دو بار در روز و35 ميلي گرم مترونيدازول سه بار در روز براي انجام عمل جراحي به اطاق عمل برده ميشود. در هنگام عمل جراحي آپانديس وسكوم در داخل ساك فتق ديده شدند كه مختصري نيز به آن چسبندگي داشتند. سكوم آزاد شد وآپانديس هم بعلت نداشتن التهاب برداشته نشد وبيمار بعداز عمل جراحي با حال عمومي‌مناسب به بخش منتقل گرديد. بخاطر اينكه آپانديس درسمت چپ قرا رداشت بعداز عمل جراحي بررسي‌هاي پاراكلينيكي دقيق تري از نظر امكان اختلالات ماردزادي ديگر نظير situs inversusو مالروتاسيون روده از وي بعمل آمد كه مشكلي وجود نداشت.
بحث: فتق عبارتست از بيرون زدن تمام يا قسمتي از احشاء داخلي بدن از طريق ديواره حفره اي كه در آن قرار دارد وهنوز هم عارضه اي شايع در ناحيه انگوئينال است كه در اين ناحيه ساك فتق ممكن است محتوي اومنتوم يا روده باريك باشد معذالك در بعضي مواقع نيزممكن است درداخل ساك فتق مثانه، ديورتيكول مكل(فتقLittre) ويا قسمتي از قوس روده(فتقRichter) وجود داشته باشد. اگر چه دو مورد اخير بعلت درج در مقالات علمي‌وكتب درسي بخوبي شناخته شده هستند ولي با وجود يكه بيش از 702 سال از تاريخ اولين گزارش فتقAmyand ميگذرد هنوز نسبتاً ناشناخته مانده است. اصطلاح نامگذاري فتق Amyandبمواردي اطلاق ميشود كه در داخل ساك فتق آپانديس وجود داشته باشد وتعاريف مختلفي ديگر مثل وجود آپانديس پرفوره دردرون ساك فتق انگوئينال يا بطور ساده به وجوديك آپانديس غير ملتهب دردرون ساك فتق انگوئينال مختنق وغير كوچك شونده نيز اطلاق شده است. انسيدانس وجود آپانديس سالم درفتق انگوئينال يك در صد است وامكان بروز آپانديس متورم دردرون ساك فتق هم 1/ 0 در صد واكثر موارد بعلت موقعيت آناتومي‌آپانديس اين عارضه درسمت راست ديده ميشود.
            

ترجمه: دکتر محمد قلی اذریان،رئیس انجمن پزشکان عمومی رودسر وکلاچای


Source: Singapore Medical journal 2005 424 Case Report

Volume 354: e17 April 27 2006 Number 17زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518587

 

Locations of visitors to this page