سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 

دكتر محمد رسول پوريوسف – راديولوژيست

دستگاه "سي تي ماموگرافي ليزري"( CT Laser Mammography )در شهرستان رشت (بيمارستان فاميلي )نصب وراه اندازي شد.دكتر محمد رسول پوريوسف (راديولوژيست) در نشریه شماره 39 - 40  شوراي هماهنگي پزشكان عمومي‌گيلان طي يادداشتي براي معرفي دستگاه "سي تي ماموگرافي ليزري"( CT Laser Mammography)نوشته بود:
"...تاكنون در جهان تعداد اندكي از اين دستگاه ساخته شده است و فعلا عمدتا در امريكا و در خارج از امريكا (كه به كشور ما نزديك باشد) در عمان (در بيمارستان السلام) ودر امارات در بيمارستان( راس الخيمه) در حال بهره برداري هستند.
ضمنا يك عدد از اين دستگاه بطور نمايشگاهي وارد كشورمان (ايران) شده است كه با رايزني‌هاي به عمل آمده قرار است درآينده اي نزديك در شهرستان ما (رشت) نصب و مورد بهره برداري قرار گيرد....
وشايان ذكر اينكه نگارنده نخستين بار در ايتاليا با كار اين دستگاه آشنا شدو دوره مقدماتي آن راطي كرد و تحقيقات ومطالعاتي نيز از طريق اينترنت درباره آن انجام داد اما هرگز باور نداشت كه اين دستگاه با اين شتاب وارد كشور مان بشود! ولذا از اين بابت هم شگفت زده و هم از سوي ديگر خوشحال است كه هستند هميشه كساني كه جلوتراز ما فكر مي‌كنند وبراي به روز بودن كشورشان اين گونه قدم‌هاي موثر برمي‌دارند.
به آنان دست مريزاد مي‌گوئيم وسپاس قلبي مان را تقديمشان مي‌داريم."
اكنون اين دستگاه به همت ايشان در بيمارستان فاميلي رشت نصب وراه اندازي شده است. ما نيز ضمن عرض خسته نباشيد و آرزوي توفيق بيشتر براي ايشان جهت خدمت گذاري هر بيشتر به مردم نجيب شهرمان توجه شما را به مطالعه مجدد يادداشت ايشان براي بهره برداري بهينه همكاران از اين دستگاه جلب مي‌نمائيم.

سردبير


مزاياي دستگاه سي تي ماموگرافي ليزري:

1 - در اين دستگاه از نور ليزربي ضرر براي تصوير برداري استفاده مي‌شود و اشعه يونيزان ايكس در آن هيچ كا ريردي ندارد.

2 -از كمپرشن پستان در هنگام تصوير برداري استفاده نمي‌شود وبيمار در هنگام تصوير برداري كاملا آسوده ودر وضعيت دراز كش قرار دارد.

3 - در پستان‌هاي دنس (dense) كه در ماموگرافي معمولي تشخيص ضايعات مشكل ويا غير ممكن است براحتي مي‌توان ضايعه را پيدا كرد.

4 -در ماموگرافي معمولي اندازه ضايعات مي‌بايد دست كم 1cm باشند تا ديده شوند ومشاهده ضايعه يك سانتي متري در نسج پستان نيزبه معني همراه بودن متاستاز لوكال با ضايعه است.اما در اين روش ضايعات 2 -3 ميلي متري نيز تشخيص داده مي‌شوند و چون هر بافت نئوپلازيك بيش از دو ميلي متر براي ادامه حيات و رشد خود نياز به عروق مغذي (angiogenesis ) دارد لذا با تشخيص و درمان بموقع كه مي‌تواند با برداشتن اصل توده و اطراف آن وترميم پلاستيك (بدون ماستكتومي‌راديكال) انجام گيرد،درمان كامل امكان پذير است.واگر پس از لومپكتومي‌وترميم، پروتز گذاشته شود امكان بررسي مجدد با پروتز هم وجود دارد كه در ماموگرافي معمولي چنين قابليتي وجود ندارد.انجام ام آر آي نيز در موارد وجود پروتز با محدوديت‌هائي همراه است.

5 - در اين روش هر وقت ضايعه اي در پستان ديده شود يعني pathologic angiogenesis وجود دارد وبدخيم است ونياز به بيوپسي تشخيصي ندارد.
اگر ضايعه اي در ماموگرافي معمولي ديده شود وامكان بيوپسي از آن مشكل باشد وراديولوژيست وجراح بين خوش خيم وبدخيم بودن آن مردد باشند با اين روش به آساني به ماهيت ضايعه پي خواهند برد.و لذااز انجام بيوپسي‌هاي مشكل وغير ضرور خود بخود كاسته خواهد شد.

نگارنده بر اين باور است كه اگر موفق شويم اين دستگاه را در شهرمان نصب وراه اندازي كنيم كمك شاياني به همشهريان عزيز خود كرده ايم.

شوراي هماهنگي پزشكان عمومي‌گيلان تاكنون در جهان تعداد اندكي از اين دستگاه ساخته شده است و فعلا عمدتا در امريكا و در خارج از امريكا (كه به كشور ما نزديك باشد) در عمان (در بيمارستان السلام) ودر امارات در بيمارستان( راس الخيمه) در حال بهره برداري هستند.
ضمنا يك عدد از اين دستگاه بطور نمايشگاهي وارد كشورمان (ايران) شده است كه با رايزني‌هاي به عمل آمده قرار است درآينده اي نزديك در شهرستان ما (رشت) نصب و مورد بهره برداري قرار گيرد....
وشايان ذكر اينكه نگارنده نخستين بار در ايتاليا با كار اين دستگاه آشنا شدودوره مقدماتي آن راطي كرد و تحقيقات ومطالعاتي نيز از طريق اينترنت درباره آن انجام داد اما هرگز باور نداشت كه اين دستگاه با اين شتاب وارد كشور مان بشود! ولذا از اين بابت هم شگفت زده و هم از سوي ديگر خوشحال است كه هستند هميشه كساني كه جلوتراز ما فكر مي‌كنند وبراي به روز بودن كشورشان اين گونه قدم‌هاي موثر برمي‌دارند.
به آنان دست مريزاد مي‌گوئيم وسپاس قلبي مان را تقديمشان مي‌داريم.


مزاياي دستگاه سي تي ماموگرافي ليزري:

1 - در اين دستگاه از نور ليزربي ضرر براي تصوير برداري استفاده مي‌شود و اشعه يونيزان ايكس در آن هيچ كا ريردي ندارد.

2 -از كمپرشن پستان در هنگام تصوير برداري استفاده نمي‌شود وبيمار در هنگام تصوير برداري كاملا آسوده ودر وضعيت دراز كش قرار دارد.

3 - در پستان‌هاي دنس (dense) كه در ماموگرافي معمولي تشخيص ضايعات مشكل ويا غير ممكن است براحتي مي‌توان ضايعه را پيدا كرد.

4 -در ماموگرافي معمولي اندازه ضايعات مي‌بايد دست كم 1cm باشند تا ديده شوند ومشاهده ضايعه يك سانتي متري در نسج پستان نيزبه معني همراه بودن متاستاز لوكال با ضايعه است.اما در اين روش ضايعات 2 -3 ميلي متري نيز تشخيص داده مي‌شوند و چون هر بافت نئوپلازيك بيش از دو ميلي متر براي ادامه حيات و رشد خود نياز به عروق مغذي (angiogenesis ) دارد لذا با تشخيص و درمان بموقع كه مي‌تواند با برداشتن اصل توده و اطراف آن وترميم پلاستيك (بدون ماستكتومي‌راديكال) انجام گيرد،درمان كامل امكان پذير است.واگر پس از لومپكتومي‌وترميم، پروتز گذاشته شود امكان بررسي مجدد با پروتز هم وجود دارد كه در ماموگرافي معمولي چنين قابليتي وجود ندارد.انجام ام آر آي نيز در موارد وجود پروتز با محدوديت‌هائي همراه است.

5 - در اين روش هر وقت ضايعه اي در پستان ديده شود يعني pathologic angiogenesis وجود دارد وبدخيم است ونياز به بيوپسي تشخيصي ندارد.
اگر ضايعه اي در ماموگرافي معمولي ديده شود وامكان بيوپسي از آن مشكل باشد وراديولوژيست وجراح بين خوش خيم وبدخيم بودن آن مردد باشند با اين روش به آساني به ماهيت ضايعه پي خواهند برد.و لذااز انجام بيوپسي‌هاي مشكل وغير ضرور خود بخود كاسته خواهد شد.

نگارنده بر اين باور است كه اگر موفق شويم اين دستگاه را در شهرمان نصب وراه اندازي كنيم كمك شاياني به همشهريان عزيز خود كرده ايم.

دكتر محمد رسول پوريوسف – راديولوژيست

زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518577

 

Locations of visitors to this page