سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره ما| ارتباط | 


با انتشاراطلاعيه اي هيئت مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران شيوه انتخاب هيئت مديره مركزي در انتخابات پيش روي انجمن رااعلام كرد:

هيئت مديره "انجمن پزشكان عمومي‌ايران" با انتشار اطلاعيه اي شيوه انتخاب هيئت مديره مركزي در انتخابات پيش رو ي انجمن را اعلام كرد.در اين اطلاعيه كه براي روساي شعب انجمن در سراسر كشور فكس شده و در سايت انجمن پزشكان عمومي‌ايران نيز انتشار يافته آمده است:

صورتجلسه هيات مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران 20 /7 /89
جلسه هيات مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران درساعت 12/30 روزسه شنبه مورخ 89/7/20 تشكيل وتصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1.درمورد تشكيل مجمع عمومي‌وبرگزاري انتخابات هيات مديره بحث شد.هيات مديره باتوجه به محدوديت زماني واظهارنظرهاي جلسه مشترك بانمايندگان تعدادي ازانجمن‌هاي استاني تصميم گرفت:

1-1 باتشكيل شوراي هماهنگي نسبت به انتخاب 8 نفركانديداي شهرستاني ازميان كانديداهاي داوطلب هيات مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران جهت معرفي به مجمع عمومي‌به منظور انتخاب چهارنفر ازهشت نفر معرفي شده اقدام تاباهفت نفر منتخب مجمع عمومي‌ازتهران يازده نفرهيأت مديره ازطريق مجمع عمومي‌انتخاب ومعرفي گردند
.2-1 كليه اعضاء محترم هيات مديره‌هاي انجمن پزشكان عمومي‌شعب شهرستاني مي‌توانند خود راكانديدا ي هيات مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران بنمايند ودر روز تشكيل شوراي هماهنگي جهت معرفي خود به شورا درشوراحضور يابند منتهي برابر بند2ماده5 آئين نامه شوراي هماهنگي مصوب 86/4/1 هرانجمن داراي يك رأي مي‌باشد
.3-1 تاريخ تشكيل شوراي هماهنگي شعب شهرستاني انجمن ومجمع عمومي‌بعداً اعلام وبه شعب انجمن ابلاغ خواهد شد
. 4-1 كانديداهاي محترم هيأت مديره ازشهرستانها لازم است حداكثر تايك هفته قبل ازتشكيل شوراي هماهنگي كانديداتوري خود راازطريق انجمن مربوطه به دبيرخانه انجمن پزشكان عمومي‌ايران اعلام نمايند. جلسه درساعت 15/30 به كارخود پايان داد.نامه دکتر حسن هویدا رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران به وزیر رفاه درخصوص تأخیر در پرداخت مطالبات ناچیز پزشکان از سوی بیمه های پایه:


سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان :تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان عمومی از سوی سازمان های بیمه گرهمواره ازجمله معضلات پزشکان عمومی طرف قرار داد با این سازمان ها بوده است .اما تاخیر پرداخت های اخیر که به ویژه از آغاز سال 89 تشدید یافته است اینک به مشکلی بسیار جدی درادامه کار پزشکان عمومی تبدیل شده و زندگی و معیشت همکارانمان را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
در همین رابطه دکتر حسن هویدا رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نامه ای به صادق محصولی وزیر رفاه نوشته و برای چندمین بار خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و تسریع در پرداخت مطالبات پزشکان عمومی شده است .اصل متن نامه رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران چنین است :

837 /89/پ ع
13/7/89

جناب آقای مهندس محصولی
وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی
سلام علیکم
احتراما" علیرغم مکاتبات عدیده با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی متأسفانه هنوز شاهد تأخیر در پرداخت مطالبات ناچیز پزشکان از سوی بیمه های پایه می باشیم قریب هشت ماه است که پزشکان و مراکز درمانی وجهی را بابت خدمات ارائه شده به بیماران دریافت نکرده اند !!! آیا فکر شده است که این عزیزان هزینه های زندگی خود و فرزندان، حقوق و حق بیمه منشی، بهاء آب و برق و تلفن و سایر خدمات را چگونه و از چه محلی باید پرداخت نمایند. مطمئناً مستحضر هستید که تأخیر در پرداخت هزینه ها پزشکان را باچه جریمه هایی نظیر قطع آب، برق، تلفن و . . . روبرو می کند. بنابراین انجمن پزشکان عمومی ایران با توجه به مشکلاتی که برای همکاران بوجود آمده مصراً از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمائید سازمانهای بیمه گر هرچه سریع تر نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات معوقه این گروه از جامعه پزشکی که عمدتاً در اداره امور زندگی با مشکلات عدیده ایروبرو می باشند اقدام و نتیجه را باین انجمن اعلام فرمایند./

دکترحسن هویدا
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران
طرح پایلوت پزشك خانواده شهري از ‌١٥مهر در‌١٧ شهر سه استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد كشور كليد مي‌خورد

مديرگروه ساختار مديريت شبكه وزارت بهداشت:
متوسط دريافتي پزشكان خانواده شهري حدود ‌2/5 ميليون تومان است
معاون اجرايي و مدير گروه ساختار مديريت شبكه وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت آغاز اجراي برنامه پزشك خانواده شهري، گفت: پزشك خانواده شهري قطعا از 15 مهر ماه در 17 شهر زير 50 هزار نفر سه استان كشور آغاز مي‌شود.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان : دكتر داود مقيمي در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه به منظور آغاز پزشك خانواده شهري از شهرهاي زير 50 هزار نفر سه استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد، گفت: به اين منظور اقدامات لازم انجام شده و اطلاعات پايه جمعيتي جمع‌آوري شده است. به اين ترتيب فاز نخست اين برنامه در 17 شهر بين 20 تا 50 هزار نفر جمعيت اجرا مي‌شود و جمعيتي بالغ بر 514 هزار نفر را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

وي با بيان اين كه براي اجراي برنامه پزشك خانواده در سه استان مذكور52 بلوك 10 هزار نفره تعريف شده است، افزود: براي اجراي اين برنامه فضاهاي فيزيكي و تجهيز آنها صورت گرفته است. در حال حاضر نيز براي ثبت نام تيم سلامت اعلام عمومي شده است و تيم در حال تكميل شدن است.

مقيمي در اين باره ادامه داد: از آنجا كه با اجراي اين برنامه پرونده الكترونيك سلامت نيز براي افراد تحت پوشش تشكيل مي‌شود، نرم افزار فاز اول يعني جمع‌آوري اطلاعات پايه جمعيتي به اتمام رسيده و اطلاعات تمام 514 هزار نفر جمع آوري شده است. در فاز دوم نيز قطعا اين برنامه از 15 مهر ماه در تمام 17 شهر كليد مي‌خورد.

وي با اشاره به تدابير در نظر گرفته شده براي ماندگاري پزشكان در برنامه پزشك خانواده شهري، گفت: سعي شده دريافتي پزشكان به نوعي در نظر گرفته شود كه نه تنها براي پزشكان بلكه براي ساير اعضاي تيم سلامت از جمله ماما، روانشناس باليني، پرستاري و ...انگيزه فعاليت وجود باشد. همچنين بحث ارتقاي شغلي و ادامه تحصيل پزشكان هم مورد توجه قرار گرفته است.

مقيمي متوسط دريافتي پزشكان خانواده شهري بابت 8 ساعت كار را حدود دو و نيم ميليون تومان عنوان كرد و گفت: از آنجا كه تعيين پزشك خانواده به انتخاب خود مردم خواهد بود، دريافتي پزشكان نيز به تعداد جمعيت تحت پوشش هر پزشك خانواده بستگي دارد. از طرف ديگر هر پزشك خانواده نهايتا مي‌تواند2 هزار و 500 نفر را تحت پوشش بگيرد. علاوه بر آن، در صورت كشف بيماري‌هاي جديد، تشكيل هر پرونده سلامت براي هر خانواده و عواملي از اين قبيل نيز پرداخت اضافي به پزشكان خانواده صورت مي‌گيرد. در مجموع سعي شده علاوه بر نيازهاي مادي و بر نيازهاي معنوي و ارتقاي شغلي تيم سلامت نيز توجه شود تا انگيزه آنها براي ارائه خدمات مطلوب‌تر افزايش يابد.نامه اعتراضي دكتر حسن هويدا به دكتر وحيد دستجردي درباره اجراي طرح پايلوت پزشك خانواده در شهر از 15 مهر در 17 شهر سه استان خوزستان، سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد:سركار خانم دكتر وحيد دستجردي
وزير محترم بهداشت درمان و اموزش پزشكي
با عرض سلام و احترام
باستحضار ميرساند جاي تاسف و تعجب دارد كه هيات مديره انجمن پزشكان عمومي‌ايران به عنوان نماينده جامعه كثير پزشكان عمومي‌عليرغم حساسيتي كه نسبت به طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع بدليل جايگاه خاص پزشكان عمومي‌به عنوان يكي از اركان اصلي و اساسي اين طرح دارد تاكنون بطور مستقيم در جريان چگونگي اجراي آن قرار نگرفته اند! آيا به نظر جنابعالي چنين روشي مي‌تواند منطقي باشد؟ يا با موفقيت به اجرا درآيد؟!
 در حاليكه از اجراي طرح به اصطلاح پزشك خانواده و نظام ارجاع در روستاها مشكلات قابل تعمق و اساسي از همكاران درگير طرح گزارش شده اكنون كه اين طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر در شرف اجرا است، اين نگراني در جامعه پزشكي خصوصا بخش خصوصي كه سالها با رنج و مرارت تلاش كرده تا براي خود جايگاهي پيدا كنند و به كار اصلي خود بپردازند بوجود آمده كه بايد آنان را مطمئن ساخت كه پياده شدن طرح در شهرهاي زير 50 هزار نفر مشكلاتي را براي بخش خصوصي شاغل در شهرها بوجود نخواهد آورد. لذا زدودن اين نگراني و اطمينان بخشي به اين گروه مستلزم برخورداري از اطلاعات كافي در زمينه چگونگي اجراي اين طرح است. بنابراين پيشنهاد مي‌گردد دستور فرماييد كارشناسان ذيربط با حضور در نشست شوراي هماهنگي شعب انجمن پزشكان عمومي‌سراسر كشور ضمن بيان چگونگي پياده شدن طرح بدين ترتيب ضمن بهره گيري از نظريات اعضاء شورا و پاسخ به سوالات موجود نمايندگان اين جامعه از مشكلات متصور آگاهي يافته و با ارائه پاسخ صريح و روشن نگراني را از ذهن اين عزيزان دور نمايند. در خاتمه از توجه سركار به اين موضوع اساسي و دستور صحيح در مورد همكاري با كارشناسان اين انجمن ممنون و سپاسگزارم.
موفقيت بيش از پيش سركار را از خداوند منان آرزو دارم.
دكتر حسن هويدا
رئيس انجمن پزشكان عمومي‌ايران
وزير بهداشت:
روساي دانشگاه‌ها در بيمارستان‌ها نيروي‌انتظامي مستقر كنند
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با ارسال نامه‌اي به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بر استقرار نيروي انتظامي در مراكز درماني دانشگاه‌ها تأكيد كرد.


سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلانبه نقل از ايلنا: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با ارسال نامه‌اي به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بر استقرار نيروي انتظامي در مراكز درماني دانشگاه‌ها تأكيد كرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، به نقل از «وب‌دا»، مرضيه وحيد دستجردي در اين نامه با اشاره به وقوع برخي از اتفاقات ناگوار در تعدادي از مراكز بيمارستاني و نيز ضرب و شتم پرسنل، خواستار هماهنگي لازم روساي دانشگاه‌ها با نيروي انتظامي براي تأمين امنيت ارائه‌كنندگان خدمات و حمايت از مجموعه پرسنل شده است.
ماه گذشته دوتن از پرسنل درماني بيمارستان شهيدبهشتي ياسوج، مورد حمله همراهان بيمار قرار گرفته و از ناحيه چشم مصدوم شدند.
در يكي از اين حوادث پرستار سي‌سي‌يو بيمارستان ياسوج به نام عبدالوهاب دانشيار، با ضربه پنجه بوكس همراه يك بيمار، بينايي چشم چپ خود را از دست داد.
در دومين جراحت چشمي ناشي از حمله همراهان كه سه هفته بعد از حادثه اول رخ داد، قرنيه چشم «صالح رخشان» مسئول بخش اورژانس اين بيمارستان پاره شد.
همچنين طي حادثه‌اي ديگري در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، پرستاري از سوي يكي از بيماران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بيني اين پرستار شكست و دچار خونريزي شديد شد.
وحيد دستجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در واكنش به اين گونه وقايع، خواستار جلوگيري از بروز اين گونه حوادث شده بود.مديرکل صدور پروانه‌هاي سازمان نظام پزشکي خبر داد:
آغاز تعويض پروانه فعاليت اعضاي جامعه پزشکي 9 ماه پيش از موعد مقرر
با توجه به قانون آموزش مداوم فارغ‌التحصيلان گروه پزشکي، پروانه فعاليت اين افراد هر 5 سال و پس از به حد نصاب رسيدن امتيازهاي لازم به صورت انبوه تعويض مي‌شود.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان به نقل از "ایلنا": مدير کل صدور پروانه‌هاي سازمان نظام پزشکي کشور خبر داد: با تلاش و پيگيري معاونت نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، براي اولين بار اعضاي جامعه پزشکي مي‌توانند 9 ماه مانده به موعد مقرر نسبت به تعويض پروانه فعاليت خود اقدام كنند.
به گزارش ايلنا، جهانگيري با اعلام اين خبر، گفت: با توجه به قانون آموزش مداوم فارغ‌التحصيلان گروه پزشکي، پروانه فعاليت اين افراد هر 5 سال و پس از به حد نصاب رسيدن امتيازهاي لازم به صورت انبوه تعويض مي‌شود.
وي افزود: كليه اعضاي جامعه پزشکي که پروانه فعاليت آنها در تاريخ 1 تيرماه 1385 تمديد شده است، بايد حداکثر تا تاريخ اول تير ماه 1390 امتيازهاي بازآموزي مورد نياز براي تعويض پروانه فعاليت خود را جمع‌آوري كرده و با دريافت گواهي از دفاتر آموزش مداوم دانشگاه‌هاي علوم پزشکي براي تعويض پروانه به سازمان نظام پزشکي مراجعه كنند.
جهانگيري اظهار کرد: با پيگيري‌هاي سازمان نظام پزشکي و همکاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت، براي اولين بار دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور اجازه داده است تا از اول مهر ماه سال جاري، گواهي نهايي کسب امتيازهاي بازآموزي براي اعضاي جامعه پزشکي صادر شود.
وي در اين باره توضيح داد: بر اساس اين تصميم، کليه اعضاي جامعه پزشکي که تا اول مهر ماه سال جاري توانسته‌اند امتيازهاي بازآموزي مورد نياز براي تعويض پروانه فعاليت را کسب كنند، مي‌توانند با دريافت گواهي نهايي و مراجعه به سازمان نظام پزشکي، 9 ماه پيش از موعد مقرر و به دور از ازدحام و شلوغي پروانه فعاليت جديد دريافت كنند.
مدير کل صدور پروانه‌هاي سازمان نظام پزشکي، ضمن توصيه به اعضاي جامعه پزشکي نسبت به جمع‌آوري و تکميل هر چه سريع‌تر امتيازهاي بازآموزي لازم از آنان خواست هنگام مراجعه به سازمان نظام پزشکي، اطلاعات به روز شده خود را در اختيار واحد ثبت‌نام اين سازمان قرار دهند.
وي همچنين با اشاره به امکان ثبت و جمع‌آوري آنلاين امتيازهاي بازآموزي اعضاي جامعه پزشکي از پيگيري طرحي در سازمان نظام پزشکي کشور خبر داد که بر اساس آن پروانه فعاليت به صورت آنلاين صادر مي‌شود.
جهانگيري در پايان با بيان اينکه وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي حوزه سلامت کشور مي‌تواند برخي فعاليت‌هاي اجرايي خود را در چارچوب قانون به بخش خصوصي محول نمايد به پتانسيل‌هاي بالقوه سازمان نظام پزشکي در تعامل با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: سازمان نظام پزشکي با همکاري گسترده با وزارت بهداشت، توانسته بار بزرگي را حداقل در بخش صدور پروانه‌ها از دوش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي به بخش خصوصي منتقل كند.


اعتراض وزير بهداشت به حكم صادره براي متخلفان آزمون دستياري:
احكام صادره كافي نيست
دادستان تهران در اين زمينه جدي‌تر برخورد كند
وزير بهداشت با ابراز نارضايتي از احكام صادر شده براي متخلفان آزمون دستياري، گفت: از دادستان تهران خواسته‌ايم كه در اين زمينه وارد شده و جدي تر برخورد كند.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان : به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، مرضيه وحيد دستجردي با اشاره به احكام صادر شده در زمينه متخلفان آزمون دستياري، گفت: در پرونده آزمون دستياري17 نفر دستگير شده‌اند و براي 2 نفر از آنها حكم صادر شده است.

حكم چند ماه زنداني براي متخلفان آزمون دستياري كافي نيست

وي با ابراز نارضايتي از احكام صادره براي متخلفان آزمون دستياري، گفت: براي اين دو نفر چند ماه زنداني در نظر گرفته‌اند. اما به نظر من اين چند ماه زنداني كافي نيست. متخلفان آزمون دستياري عدم اعتماد در داخل كشور را سبب شدند و اين امريك مورد جدي و مربوط به امنيت عمومي است كه در كل كشور تاثيرگذار است. بنابراين بايد جدي‌تر برخورد شود.

وزارت بهداشت مدعي پرونده آزمون دستياري است

هماهنگي با نيروي انتظامي براي تامين امنيت پزشكان و كادر درماني بيمارستان‌ها

دستجردي تاكيد كرد: وزارت بهداشت مدعي پرونده آزمون دستياري بوده و پرونده‌هاي ديگر اين آزمون نيز در دست بررسي هستند.

به گفته وزير بهداشت يكي از دو متخلفي كه براي آنها حكم صادر شده است از وزارت بهداشت بوده‌اند.

دستجردي همچنين در رابطه با تامين امنيت پزشكان و كادر درماني بيمارستان‌ها نيز گفت: در اين زمينه هماهنگي‌هاي لازم با نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد تا نيروي انتظامي در نقاطي كه احتمال خطر براي پرسنل درماني بيمارستان‌ها وجود دارد، وارد شود.


معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت خبر داد:
كسري بودجه550 ميليارد توماني در وزارت بهداشت
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت از 550 ميليارد تومان كسري بودجه وزارت بهداشت خبر داد.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان : دکتر سيد عباس حسني در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، گفت: وزارت بهداشت در حوزه عمراني سالانه با 300 ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است.

وي ادامه داد: همچنين وزارت بهداشت با 250 ميليارد تومان كسري بودجه در حوزه اعتبارات جاري روبرو است.

معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به كسري بودجه يك هزار و 800 ميليارد توماني وزارت بهداشت در سال گذشته، ادامه داد: سال گذشته با تامين يك‌هزار و 250 ميليارد تومان از كسري بودجه وزارت بهداشت موافقت شد كه حدود يك هزار ميليارد تومان از آن در بودجه سنواتي سال گذشته تامين شد. اين اقدام قدم بسيار بزرگي در جهت تامين بودجه وزارت بهداشت بود. اما وزارتخانه همچنان با كسري 250 ميليارد توماني كه قرار بود پرداخت شود، مواجه است.
دکتر "علیرضا یلدا"استاد برجسته بخش عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران :
- برقراري رابطه صحيح پزشك با بيمار اهميت زيادي دارد
- در واقع انديشه درست، گفتار و رفتار صحيح از معيارهاي معرفت است. در گذشته پزشكاني كه واجد اين اين ويژگي بودند حكيم ناميده مي‌شدند.
- توده مردم علاقه دارند كه پزشكان مقامي برتر از ديگران داشته باشند بنابراين از آنان انتظاراتي دارند.
- پزشكان نسبت به ديگران نمي‌توانند شخصيت واكنشي داشته باشند و به عملكرد توده مردم همانند آنها واكنش نشان دهند بلكه بايد شخصيت معنوي داشته باشند.
- يكي ديگراز راه‌هاي شاد زيستن، محبت و شاد كردن ديگران است.
اين استادارشد عفوني با اشاره به روشهايي كه مي‌تواند باعث كاهش اضطراب و شاد بودن پزشكان شود، اظهار كرد: آنان مي‌توانند توقع و انتظار خود را از توده مردم كاهش دهند.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان: به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر علیرضا يلدا در سومين كنگره بين‌المللي هپاتيت تهران درباره رابطه اخلاق و پزشكي اظهار كرد: نخستين شرط ايجاد يك رابطه نزديك بودن سطوح درك طرفين به يكديگر است. اين در حالي است كه در رابطه پزشك و بيمار پزشك بايد بتواند سطح درك خود را به بيمار نزديك كند و موفق به برقراري ارتباط موثري با او شود.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه برخورداري پزشكان از معنويت ضروري است، اظهار كرد: در گذشته پزشكاني كه واجد اين اين ويژگي بودند حكيم ناميده مي‌شدند. در واقع انديشه درست، گفتار و رفتار صحيح از معيارهاي معرفت است.

وي افزود: توده مردم علاقه دارند كه پزشكان مقامي برتر از ديگران داشته باشند بنابراين از آنان انتظاراتي دارند.

وي تاكيد كرد: پزشكان نسبت به ديگران نمي‌توانند شخصيت واكنشي داشته باشند و به عملكرد توده مردم همانند آنها واكنش نشان دهند بلكه بايد شخصيت معنوي داشته باشند.

يلدا با بيان اينكه برخي پزشكان به سلامت روان خود اهميت كافي نمي‌دهند، اظهار كرد: اين دسته از پزشكان مدام اضطراب دارند و از آينده خود نگران هستند و اين وضعيت روحي آنان در رابطه‌شان با بيماران تاثير منفي مي‌گذارد.

وي اضافه كرد: پزشكان بايد به رفتار منشي خود نيز توجه كنند. اين در حالي است كه برخي از منشي‌ها با بيماران با بي ادبي برخورد مي‌كنند.

اين متخصص عفوني با اشاره به روشهايي كه مي‌تواند باعث كاهش اضطراب و شاد بودن پزشكان شود، اظهار كرد: آنان مي‌توانند توقع و انتظار خود را از توده مردم كاهش دهند.

وي ادامه داد: بايد به اين نكته توجه كنيم كه ما در فاصله تولد تا مرگ زندگي مي‌كنيم و در اين دو مقطع سفر مي‌كنيم. در سفر فرد هرچقدر كه سبك بال‌تر است مهرباني و محبت كردن به ديگران در درجه اول باعث شادي فرد مي‌شود بنابراين يكي ديگراز راه‌هاي شاد زيستن، محبت و شاد كردن ديگران است.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم لوح تقديري به همسر شادروان دكتر عبدالرضا سودبخش اهدا شد.


رييس سازمان نظام پزشكي:
سرانه فعلي درمان، غير واقعي است
حدود60 درصد هزينه‌هاي درمان به مردم تحميل مي‌شود
براساس تصويب مجلس، 7 درصد از حقوق كاركنان دولت به عنوان سرانه درمان در بودجه سال‌هاي 88 و 89 در نظر گرفته شد. در نتيجه سرانه درمان بالغ بر 14 تا 15 هزار تومان مي‌شود كه ميزان حداقلي براي پاسخگويي به وضعيت بهداشت و درمان كشور محسوب مي‌شود.
وي تاكيد كرد: سرانه تصويب شده در مجلس، يكي از مصوبات مهم خانه ملت در دو سال اخير بوده است و وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي ديگر با آن موافق هستند، اما هنوز آن را عملياتي نكرده‌اند.
استخدام پرستاران به مجلس ارجاع داده نشده است
رييس سازمان نظام پزشكي گفت: وزارت بهداشت، 8 هزار و 500 تومان را به عنوان سرانه درمان تعيين كرده كه اين مقدار غيرواقعي است و پاسخگوي نيازهاي حوزه سلامت نيست.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان : دكتر شهاب الدين صدر در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: براساس تصويب مجلس، 7 درصد از حقوق كاركنان دولت به عنوان سرانه درمان در بودجه سال‌هاي 88 و 89 در نظر گرفته شد. در نتيجه سرانه درمان بالغ بر 14 تا 15 هزار تومان مي‌شود كه ميزان حداقلي براي پاسخگويي به وضعيت بهداشت و درمان كشور محسوب مي‌شود.

وي اضافه كرد: اين مصوبه حتي در مصوبات برنامه پنج ساله نيز لحاظ شده است تا ساز و كار سرانه درمان، وضعيت مناسبي پيدا كند و با افزايش حقوق كاركنان دولت، هر سال سرانه بالاتر رود و نيازي نباشد كه در يك شورا رقم مداوم تصويب شود.

وي تاكيد كرد: سرانه تصويب شده در مجلس، يكي از مصوبات مهم خانه ملت در دو سال اخير بوده است و وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي ديگر با آن موافق هستند، اما هنوز آن را عملياتي نكرده‌اند.

رييس سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: اگر سرانه درمان غيرواقعي باشد بيمارستانهاي دولتي كل كشور در تامين اعتبار خود دچار مشكل مي‌شوند و اين مراكز درماني در حال حاضر با كسري اعتبار مواجه هستند.

وي با بيان اينكه يكي ديگر از مشكلات بيمارستانهاي دولتي، مطالباتشان از بيمه‌هاست، گفت: با فشارهايي كه از سوي مجلس و كميسيون بهداشت و درمان به بيمه‌ها وارد شد، اين سازمان‌ها ديون خود را تا آخر سال 88 پرداخت كردند اما در حال حاضر6 ماه از سال 89 گذشته است بنابراين حداقل مطالبات بيمارستانهاي دولتي 6 ماه است.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: داروخانه‌ها، مطب پزشكان، مراكز پاراكلينيك، راديولوژيها و آزمايشگاه‌ها، مطالبات زيادي از سازمانهاي بيمه گر دارند كه در صورت پرداخت نشدن آنها در گردش اقتصادي اين مراكز اختلال ايجاد مي‌شود بنابراين بيمه‌ها بايد به عنوان وظيفه قانوني خود، مطالبات گروه‌هاي مختلف ارايه دهنده خدمت را بپردازند.

وي اضافه كرد: ميزان اعتبارات كل حوزه سلامت و حمايت نكردن بيمه‌ها به اندازه كافي از ارايه دهندگان خدمات پزشكي از مشكلات كنوني است در نتيجه فشار سنگيني در اين دو بخش به مردم وارد مي‌شود البته اميدواريم دولت، اعتبارات حوزه سلامت را افزايش دهد و سرانه درمان بيشتر شود، علاوه بر آن بيمه‌ها آنقدر توانمند شوند كه بتوانند بار هزينه‌هاي درماني را از دوش مردم بردارند.

رييس سازمان نظام پزشكي در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر حدود 60 درصد هزينه‌هاي درماني به مردم تحميل مي‌شود و اين مورد غير قابل تحمل است و بايد بر اساس برنامه‌هاي پنج ساله چهارم و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري اين هزينه‌ها براي مردم به زير 30 درصد برسد و اين كار حتما بايد انجام شود.

صدر در پايان درباره وضعيت استخدام پرستاران گفت: روز پرستار رييس جمهور، استخدام 23 هزار پرستار را اعلام و اظهار كرد كه مشكلي نداريم البته اين نياز وجود دارد اما موضوع استخدام پرستاران تا امروز به مجلس ارجاع نشده به گونه‌اي كه لايحه‌اي در اين زمينه از طرف دولت به مجلس ارايه نشده است.


وزير بهداشت:
بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي 900 ميليارد تومان از بيمه‌ها طلبكارند
برخورد با زيرميزي بدون واقعي شدن تعرفه‌ها و پرداخت ديون راه با جايي نمي‌برد
مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي از شركت‌هاي بيمه حدود 900 ميليارد تومان است كه عدم پرداخت اين مطالبات مشكلات عديده‌اي به دنبال دارد.

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان : به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعلام اين خبر گفت: عدم پرداخت مطالبات بيمه‌اي بيمارستان‌هاي مراكز درماني، يكي از موانع اصلي مقابله با پديده‌هايي نظير زيرميزي است.

وي افزود: اقدامات لازم براي برخورد با پديدة زيرميزي، بدون واقعي شدن تعرفه‌ها و پرداخت مطالبات بيمه‌اي بيمارستان‌ها راه به جايي نخواهد برد.

دكتردستجردي عدم پرداخت مطالبات بيمه‌اي را موجب بدهكاري بسيار بيمارستان‌ها به شركت‌هاي دارويي و در نهايت مصوب شدن سيكل درمان و سلامت اعلام كرد و گفت: معاونت درمان كارهاي خوبي در زمينه برخورد با پديده زيرميزي انجام داده كه به زودي در شوراي معاونان وزارت بهداشت تصويب و ابلاغ خواهد شد ولي همان‌طور كه گفتم بدون واقعي شدن تعرفه‌ها و دريافت مطالبات بيمه‌اي، هر اقدامي در اين زمينه، مقابله جدي با پديده زيرميزي نخواهد بود.


زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 2.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2518590

 

Locations of visitors to this page