سايت شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه  |درباره ما|درباره سايت‌ما| ارتباط | 

  فهرست مطالب: مرداد، شهريور - مهر 89
سخن سردبير / رابطه ميان پزشك و بيمار/ دكتر مهرداد ب.محمودي
اخبار صنفي
نامه دسته جمعي پزشكان عمومي منطقه چمارسرا و خيابان طالقاني رشت به اداره كل دارايي استان گيلان
8500 تومان سرانه درمان سال 89/ دكتر حسن انصاري
روز داروساز خجسته باد!/دكتر محمد بركتي موحد
به بهانه روز پزشك/دكتر امين روزدار
يك روز در مجلس!/دكتر مرتضي عاصفي
پزشك نمونه كيست؟/ دكتر مهرداد ب. محمودي
پزشكي براي تمام فصول/دكتر صوفيه قدوسي
پزشک نمونه (امسال) ما کیست ؟/ دكتر مهرداد ب. محمودي
شاعر و عارف بزرگي كه داروساز بود/دكتر بابك صبري
به پاس روز آزمايشگاه/ دكتر بابك صدر نوري
دكتر پولاك/قربان فاخته
سه حكايت خواندني
در ياد مانده ها/ ناهيد مدبرنيا
بانوي نان و نمك/مجيد دانش آراسته
تئاتر هويت /فرامرز طالبي
هفت سين در بيمارستان/ محمود طياري
درباره اكبر رادي و آثارش/هانيه خاكپور
با قامتي بلند روي صحنه آبي /مجيد دانش آراسته
در سوگ استاد محمد نوري
اندر حكايت پزشكان در چند پرده/دكتر رضا كمال
اخبار كوتاه علمي
پس لرزه هاي نوبل پزشكي
تازه هاي ديابت قندي /دكتر افشين رضاعي
دستگاه سي تي ماموگرافي ليزري در شهرستان رشت بيمارستان فاميلي نصب و راه اندازي شد/دكتر محمد رسول پوريوسف
لنف آدنوپاتي ناشي از بيماري خراش گربه/ محمد قلي آذريان
گزارش يك تحقيق در شهرستان رشت - قسمت دوم/آزاده فدوي
سوال تصويري/ترجمه: دكتر محدثي

زير نظر هيئت رييسه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 4.0 Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com visitor: 2539182

 

Locations of visitors to this page