سايت پزشکان عمومي گيلان    

خانه| نشريه | ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

خانه


درباره ما

آرشيو مطالب 


علمي
صنفي
اخبار
مشاهير گيلاني
خواندني‌ها
گفت‌وگو
ادبيات
اجتماعي
مناسبت‌ها
ديدني‌ها
گيلان‌ما
انتخابات نظام پزشكي
پزشك خانواده
اقتصادي
رخ داد هاي داخلي انجمن

1   2   3   4   5   6   7   >>

-Media-8411-ImageNews-841123-11_841123_L600.jpg صنفي>> مشاور سلامت وزير بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس:
مجلس هشتم اختيارات وزارت بهداشت را برگرداند(!)

سايت شوراي هماهنگي پزشكان عمومي گيلان به نقل از خبرگزاري فارس: مشاور سلامت وزير بهداشت گفت: مهم‌ترين كاري كه مجلس هشتم در حوزه سلامت مي‌تواند انجام دهند اين است كه اختيارات وزارت بهداشت را برگرداند تا با تجميع منابع و سياستگذاري واحد، مشكلات سلامت مردم حل شود. ادامه مطلب را بخوانید

11:46:05 AM8/12/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1405

A0370730.jpg صنفي>> وزير بهداشت:
50 درصد درآمد بيمارستان‌هاي كشور محقق نشد

سايت شوراي هماهنگي پزشكان عمومي گيلان به نقل از خبرگزاري فارس: وزير بهداشت گفت در بودجه سال گذشته درآمد اختصاصي بيمارستان‌هاي دولتي ‌3 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود اما در عمل فقط نيمي از آن محقق شد و همين امر موجب كسري بودجه وزارت بهداشت و مشكلات بيمارستان‌هاي دولتي است. ادامه مطلب را بخوانید

8:56:41 AM8/10/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1396

Multimedia_pics_1385_10_Health_3.jpg صنفي>> رييس مركز توسعه شبكه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت خبر داد:
آمادگي وزارت بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير يك‌صد هزار نفر جمعيت

گزارش سايت شوراي هماهنگي پزشكان عمومي گيلان از رونمائي اجراي" طرح پزشك روستائيان وعشاير" تحت عنوان اجراي "طرح پزشك خانواده" درشهرهاي زير يكصد هزار نفر:
رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، با بيان اين كه در صورت تامين اعتبار از سوي وزارت رفاه و مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت از آمادگي كاملي براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهايي با جمعيت زير يك‌صد هزار نفر در سال ‌جاري برخوردار است، گفت: هم اكنون طرح پزشك خانواده در روستاها و شهرهايي با 20 هزار نفر جمعيت در حال اجراست.
ادامه مطلب را بخوانید

6:41:07 AM8/10/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1393

A0056799.jpg صنفي>> مدير كل سلامت شهرداري تهران:
پزشكان محله(!) به خانواده‌هاي نيازمند خدمات رايگان ارائه مي‌دهند

سایت شورای هماهنگی پزشکان عمومی گیلان به نقل از خبرگزاري فارس: مدير كل سلامت شهرداري تهران از فعاليت بيش از1000 پزشك محله در سطح محلات تهران خبر داد و گفت : اين پزشكان به طور داوطلبانه تعدادي از خانواده‌هاي نيازمند محله را تحت پوشش قرار مي‌دهند و به آن ها خدمات رايگان ارائه مي‌كنند. ادامه مطلب را بخوانید

8:25:54 AM8/8/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1384

A0094521.jpg صنفي>> مديرعامل شركت شهر سالم:
سيستم بيمارستان‌ها حتي با زلزله 3 ريشتري از كار مي‌افتد

خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت شهر سالم گفت: به استناد اظهارات رئيس سازمان مديريت بحران شهر تهران؛ سيستم بيمارستان‌ها حتي با زلزله 3 ريشتري از كار مي‌افتد. ادامه مطلب را بخوانید

7:02:38 AM8/7/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1380

dfwef.jpg صنفي>> سازمان نظام پزشكي ایران، تعدادي واحد مسكوني در دست احداث و يا رو به اتمام را در اختيار پزشكان جوان قرار مي دهد.

مذاكره سازمان نظام پزشكي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي
سازمان نظام پزشكي ایران طي مذاكره اي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تعدادي واحد مسكوني در دست احداث و يا رو به اتمام را در اختيار پزشكان جوان قرار مي دهد.
ادامه مطلب را بخوانید

10:08:33 AM8/6/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1376

Multimedia-pics-1386-5-Politic-139-1.jpg صنفي>> رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس عنوان كرد:
ضرورت افزايش اعتبارات حوزه سلامت كشور
تشكيل كميته اصلاح ساختار و مديريت نظام سلامت در كميسيون بهداشت مجلس

رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي از تصويب تشكيل پنج كميته تخصصي در اين كميسيون خبر داد و گفت: لايحه‌اي تحت عنوان «اختصاص ده درصد از اعتبارات نوسازي شهرداري‌ها براي دفن زباله‌هاي شهري و پسماندهاي صنعتي» در مجلس مطرح شده است. ادامه مطلب را بخوانید

9:04:31 AM8/6/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1375

Multimedia-pics-1384-5-Social-83.jpg صنفي>> مسوول شوراي عالي داروخانه‌ها:
ايجادداروخانه‌هاي معين درسطح شهربامخالفت داروسازان مواجه مي‌شود

تامين اجتماعي فقط مي‌تواند دربيمارستانهاي خود داروخانه تاسيس كند
ادامه مطلب را بخوانید

6:53:06 AM8/6/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1374

Multimedia-pics-1387-1-Social-475.jpg صنفي>> با اعلام مخالفت كتبي سازمان نظام پزشكي با طرح «مطب معين بيمه‌اي»
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي:
اين طرح مغاير با مقررات ويزيت بيماران است


معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي طرح «مطب معين بيمه‌اي» از سوي سازمان تامين اجتماعي را مغاير با مقررات ويزيت بيماران عنوان كرد و گفت: سازمان نظام پزشكي به صورت كتبي مخالفت خود را با اين طرح اعلام كرده است. ادامه مطلب را بخوانید

7:03:28 AM8/4/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1364

A0215124.jpg صنفي>> سايت شوراي هماهنگي پزشكان عمومي گيلان:
تازه ترين خبرها در مورد رونمايي نحوه اجراي "طرح بيمه روستاييان و عشائر" باعنوان "طرح پزشك خانواده" درشهرها:

وزير بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس:
اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها نيمه دوم امسال آغاز مي‌شود
ادامه مطلب را بخوانید

6:59:45 AM8/3/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1361

Multimedia-pics-1385-10-Health-3.jpg صنفي>> رييس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت عنوان كرد:تبعات كسري اعتبار پنج هزار توماني سرانه روستايي در روند اجراي طرح پزشك خانواده

رييس مركز توسعه شبكه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت اظهار كرد: با وجود توافق اوليه كارشناسي، بين وزارتين رفاه و بهداشت بر روي سرانه 14 هزار و 600 تومان براي هر روستايي در سطح نخست خدمات در طرح پزشك خانواده، 13 هزار و 200 تومان از سوي وزارت رفاه پذيرفته شد كه به علت محدوديت منابع 10 هزار تومان از آن به عنوان سرانه اختصاص يافت كه با كسر 3 درصد از اين ميزان و تخصيص آن به سازمان بيمه خدمات درماني براي نظارت و فرهنگسازي ميزان سرانه به 9 هزار و 700 تومان رسيد. ادامه مطلب را بخوانید

6:59:09 AM8/3/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1359

A0393051.jpg صنفي>> تفاهمنامه بيمه روستائيان و عشاير كشور در سال جاري امضا شد

خبرگزاري فارس:تفاهمنامه خدمات سطح يك بيمه روستائيان و عشاير كشور توسط معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني امضا شد. ادامه مطلب را بخوانید

8:21:08 AM8/1/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1349

cc2.jpg صنفي>> رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت:
پنج هزار مجتمع پزشك خانواده در شهرها ايجاد مي‌شود(!)

ادامه مطلب را بخوانید

8:00:13 AM7/30/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1339

A0215ss124.jpg صنفي>> عضو كميسيون بهداشت مجلس :
طرح نظام ملي سلامت در مجلس هشتم ارائه مي‌شود

عضو كميسيون بهداشت مجلس هشتم گفت: طرح نظام ملي سلامت در مجلس هشتم مطرح مي‌شود، به موجب اين طرح تمام مراكز بهداشتي و درماني دولتي، خصوصي، تأمين اجتماعي، شهرداري‌ها، بانك‌ها و ... تحت نظارت و توليت وزارت بهداشت در مي‌آيند. ادامه مطلب را بخوانید

9:06:36 AM7/30/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1335

A021512sd4.jpg صنفي>> رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس:
300 پزشك خانواده از روستاها ريزش كرد

خبرگزاري فارس: رئيس مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت گفت: به علت تأخير 5 ماهه وزير رفاه در امضاي تفاهمنامه پزشك خانواده و تأمين نشدن منابع مالي، 300 پزشك خانواده از اين طرح ريزش كرد و تعداد پزشكان خانواده در روستاها به 5 هزار و 500 نفر كاهش يافت. ادامه مطلب را بخوانید

7:20:29 AM7/26/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1314

A0201788.jpg صنفي>> وزير بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس:
40 هزار شغل جديد در حوزه سلامت ايجاد مي‌شود

خبرگزاري فارس: وزير بهداشت گفت: با اجراي طرح‌هاي جديد كارآفريني در حوزه سلامت، تاكنون 20 هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شده است و اين ميزان تا پايان امسال به 40 هزار فرصت شغلي جديد افزايش خواهد يافت. ادامه مطلب را بخوانید

7:20:10 AM7/26/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1313

A0245933.jpg صنفي>> رئيس اداره ايدز وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس:

هيچ كارفرمايي حق اخراج بيماران مبتلا به ويروس ايدز را ندارد ادامه مطلب را بخوانید

8:31:46 AM7/25/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1309

imageswer45.jpg صنفي>> سازمان بيمه خدمات درماني:
اعتبارات بيمه روستائيان امسال افزايش نيافته است

در حالي كه مسئولان مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت معتقدند كه سازمان بيمه خدمات درماني 30 درصد حقوق پزشكان خانواده را در 3 ماهه امسال پرداخت نكرده است، اين سازمان از پرداخت حقوق اين پزشكان خبر مي‌دهد. ادامه مطلب را بخوانید

8:31:47 AM7/25/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1308

Multimedia-pics-1386-8-education-236.jpg صنفي>> /نگاهي به عملكردبيمه‌هادرنظام دارويي كشور/

يك كارشناس بيمه:
تغييرنگرش بيمه‌هاازدرمان به سلامت ‌محورضروري است
برخورديكسان بيمه درقبال داروهاي مختلف اصولي نيست
ادامه مطلب را بخوانید

8:31:45 AM7/25/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1307

Multimedia-pics-1384-3-Social-140.jpg صنفي>> رييس سازمان نظام پزشكي كشور خبر داد:
تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در27 استان كشور

رييس سازمان نظام پزشكي كشور، با اشاره به تشكيل شوراي حل اختلاف پزشكي در 27 استان كشور در ادامه تشكيل اين شورا را نقطه عطفي براي اين سازمان و دستگاه قضايي برشمرد و گفت: از اين پس كليه امور قضايي كه يك طرف آن پزشك است در اين شورا مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ادامه مطلب را بخوانید

8:15:43 AM7/22/2008   بخش: صنفي   كد انحصاري: 1291

 

 

 

مدير سايت   پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب.محمودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

version 4.0    Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page