سايت پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه | ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

خانه

آرشيو مطالب 


علمي
صنفي
اخبار
مشاهير گيلاني
خواندني‌ها
گفت‌وگو
ادبيات
اجتماعي
مناسبت‌ها
ديدني‌ها
گيلان‌ما
انتخابات نظام پزشكي
پزشك خانواده
اقتصادي
رخ داد هاي داخلي انجمن
روپوش سفيد
21-01.jpg

نخستين دليل پوشيدن روپوش سفيد از سوي پزشكان به خاطر رعايت بهداشت فردي است. روپوش سفيد مانعي است تا لباس پزشك- كه با آن به منزل و خريد مي‌رود و در مجامع عمومي ظاهر مي‌شود- با بيمار و ترشحات مختلف بدن وي تماس نيابد... اما همين روپوش سفيد به مرور تشخصي ويژه يافته و به سمبل حرفه مقدس پزشكي تبديل شده است به طوري كه امروزه در ايالات متحده آمريكا و برخي كشورهاي ديگر، از جمله ايران (دانشگاه علوم پزشكي تهران) هرساله در روز معيني جشن روپوش سفيد براي دانشجويان برگزار مي‌شود. مقاله تحقيقي همكارمان خانم دكتر طارميان اين موضوع را از چند منظر مورد بررسي قرار داده است./سردبير


روپوش سفيد
اين روزها پوشيدن روپوش سفيد توسط پزشكان در بيمارستانها به يك پديده نادر تبديل شده است و به اين ترتيب تشخيص پزشكان از ساير كاركنان بيمارستان به امري دشوار تبديل شده است.
روپوش سفيد سمبل حرفه پزشكي است.
بررسي نظر بيماران مراجعه كننده به يك كلينيك انكولوژي در سيدني پوشيدن روپوش سفيد توسط پزشكان به صورت موافق، مخالف و بي تفاوت و با ارائه دليل صورت گرفت. اكثريت قابل توجهي از پاسخ دهندگان معتقد بودند كه دانشجويان پزشكي سالهاي اول و جوان ترها بايد روپوش سفيد بپوشند ولي اين نظر در مورد پزشكان ارشد و مسن تر روشن نبود، عده اي معتقد به استفاده از آن بودند و عهده اي ديگر معتقد بودند كه اين مسئله برايشان اهميتي ندارد. بسياري از موافقان پوشيدن روپوش سفيد «براي تمام پزشكان» اعتقاد داشتند كه در اين صورت پزشكان از لحاظ شغلي بيشتر مشخص مي‌شوند. جالب آنكه اشاره چنداني به دلايل مرتبط با بهداشتي بودن يا كنترل عفونت نشده بود. تنها 20% مخالفان، اعتقاد داشتند كه اين روپوش‌ها مانند يك مانع عمل مي‌كند.
موارد تورش را هم بايد در نظر داشت مانند مشاهده پزشكان بدون روپوش سفيد در محل انجام تحقيق يا آن كه استفاده نكردن پزشك خودشان (سنيور) از روپوش سفيد باعث شده تا از بيم ندادن سرويس مناسب، در نحوه پاسخگويي اين بيماران مؤثر بوده باشد. اغلب بيماران اظهار داشتند كه شناسائي افراد روپوش سفيد و خواندن اتيكت روي لباس آنها براي شناختن افراد دشوار است. مثلاً تشخيص تفاوت نرس، كاركنان آشپزخانه و...
نتايج يك بررسي بر 276 بيمار و 86 پزشك در انگلستان نشان داد كه بخصوص بيماران مسن با سن بالاي 70 سال بيش از همه تمايل داشتند كه پزشكان از روپوش سفيد استفاده كنند. درحاليكه اين تمايل براي سن 30 تا 39 سالگي كمتر بود. از هر 8 پزشك مورد بررسي فقط يك نفرشان روپوش سفيد مي‌پوشيد. 10/7 اين پزشكان اظهار داشتند كه با اين كار باعث انتشار عفونت مي‌شوند و 10/6 آنها مي‌گفتند كه پوشيدن روپوش از نظر آنها باعث مي‌شود كه احساس گرما كنند و برايشان ناراحت كننده است. پزشكان مسن تر و نيز جراحان و متخصصان زنان بيشتر تمايل به استفاده از روپوش سفيد داشتند. كمترين تمايل در اين مورد در بين متخصصان اطفال و روانپزشكان وجود داشت. 50% پزشكاني كه خودشان هم معتقد به پوشيدن روپوش سفيد بودند هرگز از آن استفاده نمي‌كردند.
چون گروههاي ديگر غير پزشك هم از روپوش سفيد استفاده مي‌كنند بنابراين پوشيدن آن نمي‌تواند راه حل مناسبي براي شناخته شدن پزشكان باشد.
با اين حال نمي‌توان گفت كه دوران روپوش سفيد به سر آمده باشد. در ايالات متحده جشن روپوش سفيد براي دانشجويان پزشكي برگزار مي‌شود و در استراليا تلاش براي احياي شناسائي روپوش سفيد به عنوان نشاني از غرور و هدف حرفه اي در حال سامان گرفتن است. مخالفان مي‌گويند كه روپوش سفيد در برخي از بيماران با پديده افزايش فشار خون آنها ناشي از ديدن اين روپوش همراه است. مفهوم روپوش سفيد سنتي ممكن است تعابير متفاوتي براي افراد مختلف دربر داشته باشد. مثلاً در برخي اعتماد و در برخي احساس صميميت ايجاد كند. ولي مادام كه ارتباط مؤثري بين پزشك و بيمار وجود داشته باشد، موانع ناشي از پوشيدن يا ديدن روپوش سفيد قابل اغماض خواهد بود.

------
دكتر سنبل طارميان
متخصص بيماري‌هاي عفوني
عضو هيات علمي دانشكده پزشكي علوم پزشكي گيلان
رشت- خيابان انقلاب (حاجي آباد) نبش كوچه گنجه اي- ساختمان پزشكان مرواريد- طبقه سوم
كد پستي: 41368-45145پيوندهاي مرتبط:
گالري جشن روپوش سفيد دانشجويان پزشكي ورودي 13827:17:33 AM  12/5/2007    بخش: خواندني‌ها    منبع/نويسنده:شماره8 و 9 نشريه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان/دكتر سنبل طارميان  كد انحصاري: 21

تعداد نظرها تاكنون:0


نام:  

ايميل:  

سايت:  

نظر ارزشمند شما:  

 

 


نام:عباس علامی
ايميل: allami9@yahoo.com
سايت: 
خيلي خوب
11:00:40| 2/2/2009 شماره:  703
 

 

 

 

 

مدير سايت   پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب. محمودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

visitor: 2539252 version 4.0    Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page