سايت پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه | ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

خانه

آرشيو مطالب 


علمي
صنفي
اخبار
مشاهير گيلاني
خواندني‌ها
گفت‌وگو
ادبيات
اجتماعي
مناسبت‌ها
ديدني‌ها
گيلان‌ما
انتخابات نظام پزشكي
پزشك خانواده
اقتصادي
رخ داد هاي داخلي انجمن
آنچه براي آن زيسته‌ام
18-03_dr_Russell.jpg

نوشته: برتراند راسل
ترجمه: م.الف.به آذين

در كشور ما «دكتر برتراند راسل» بيش از آن كه بعنوان يك رياضي دان معاصر- كه رشته اصلي فعاليتش بوده است- معرفي شده باشد، بعنوان يك فيلسوف بزرگ و معلم اخلاق شناخته شده است. تاريخ فلسفه غرب- كه با ترجمه نجف دريابندري در سه جلد- در ايران انتشار يافته است نه تنها موجب آشنايي آغازين همه روشنفكران كشورمان با تاريخ فلسفه غرب (از يونان باستان و قرون وسطي گرفته تا عصر رنسانس و مدرنيته) شده است بلكه سبب شده تا همه هم ميهنانمان با چهره سخت كوش، مهربان و انساني اين رياضي دان و فيلسوف بزرگ معاصر «دهكده جهاني» آشنايي يابند.
م.ا به آذين در آخرين سالهاي زندگي پرفراز و نشيب اش (سال 1379) دست به ترجمه يكي از زيباترين يادداشتهاي خصوصي او زده است و به گمان من شايد از آن رو كه آن را به نوعي زبان حال خويش و همه كساني يافته است كه با هر شغلي و پيشه و آئيني به «اومانيسم» و آزادگي باورمندند.
ويژه نامه روز پزشك، را ترجيع داديم با ترجمه اين يادداشت جالب از نويسنده اي غيرپزشك و بزرگ آغاز كنيم كه قطعاً مي‌تواند مانيفست زندگي هر پزشك انسان دوست و آزاده اي باشد.
سردبير

آنچه براي آن زيسته ام

سه سوداي ساده اما با نيرويي خرد كننده بر زندگيم چيره بوده اند: 1- آرزومندي عشق 2- جست و جوي دانش 3- ترحمي تحمل ناپذير نسبت به درد و رنج آدميان!
اين سوداها، به سان بادهايي زورمند، اين جا و آن جا، بر من وزيده اند و مرا بر فراز اقيانوس ژرف دلهره، كه تا مرز نوميدي كشيده مي‌شد، در مسيري هولناك برده اند.
به جست و جوي عشق رفته ام، نخست براي جذبه اي كه با خود مي‌آورد، - جذبه اي چندان بزرگ كه اي بسا مي‌خواستم همه ي باقي مانده ي عمرم را براي چند ساعت شادماني آن فدا مي‌كنم. سپس، براي آن به جست و جوي عشق رفته ام كه تنهايي را تسكين مي‌دهد- آن چنان تنهايي وحشتناكي كه در آن وجداني بر خود لرزان از فراز پرتگاه جهان به غرقاب بي جان سرد و بي پايان مي‌نگرد. و سرانجام، از آن رو به جست و جوي آن (عشق) بر آمده ام كه، در پي دريافت كوچكي از عرفان، پيشاپيش، نموداري از بهشتي را كه قدسيان و شاعران در تصور آورده اند در پيوند يگانگي عشق ديده ام...
اين است آنچه من مي‌جستم، و گرچه ممكن است براي زندگي آدمي خوشبختي بيش از اندازه بزرگ بنمايد، اين است آنچه من در پايان يافته ام.
دانش را من با سودايي همانند جسته ام. آرزو داشته ام كه (مكنونات) قلب آدميان را دريابم. خواستم بدانم كه چرا ستارگان مي‌درخشند، و كوشيده ام تا آن نيروي فيثاغورثي را كه بر اثر آن عددها بر جريان هستي حاكمند در فهم آورم. من در اين زمينه توفيقي اندك، و نه بيش يافته ام.
عشق و دانش، تا جايي كه امكان آن را داشتند، مرا به بالا به سوي آسمان مي‌بردند. ولي ترحم هميشه مرا به زمين باز مي‌گرداند. پژواك فريادهاي درد در قلبم طنين مي‌افكند. كودكان قحطي زده، قربانياني كه در چنگ ستمكاران شكنجه مي‌بينند، پيران بي يار و ياوري كه باري گران براي پسرانشان هستند، و همه درماندگان تنهايي و فقر و درد، سرنوشت شان ريشخندي است بر آن چه زندگي بايد باشد... من آرزوي آن دارم كه بار بدبختي‌ها را سبك گردانم، ولي توانايي آن ندارم... و خود نيز رنج مي‌برم!
آري! چنين بوده است زندگي من. با اين حال آن را من شايسته ي زيستن يافته ام، و اگر امكان آن به من داده مي‌شد، بار ديگر با خرسندي زندگي مي‌كردم.

شهريور 79

پيوندهاي مرتبط:

جستجوي تصوير از برتراند راسل


برتراند راسل در ويكي پديا (انگليسي)

10:16:59 AM  12/2/2007    بخش: خواندني‌ها    منبع/نويسنده:شماره8 و 9 نشريه شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان/برتراند راسل  كد انحصاري: 18

تعداد نظرها تاكنون:0


نام:  

ايميل:  

سايت:  

نظر ارزشمند شما:  

 

 

 

 

 

 

 

مدير سايت   پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب. محمودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

visitor: 2539294 version 4.0    Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page