سايت پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه | ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

خانه

آرشيو مطالب 


علمي
صنفي
اخبار
مشاهير گيلاني
خواندني‌ها
گفت‌وگو
ادبيات
اجتماعي
مناسبت‌ها
ديدني‌ها
گيلان‌ما
انتخابات نظام پزشكي
پزشك خانواده
اقتصادي
رخ داد هاي داخلي انجمن
رييس مركز توسعه شبكه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت خبر داد:
آمادگي وزارت بهداشت براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير يك‌صد هزار نفر جمعيت
Multimedia_pics_1385_10_Health_3.jpg

گزارش سايت شوراي هماهنگي پزشكان عمومي گيلان از رونمائي اجراي" طرح پزشك روستائيان وعشاير" تحت عنوان اجراي "طرح پزشك خانواده" درشهرهاي زير يكصد هزار نفر:
رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، با بيان اين كه در صورت تامين اعتبار از سوي وزارت رفاه و مجلس شوراي اسلامي، وزارت بهداشت از آمادگي كاملي براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهايي با جمعيت زير يك‌صد هزار نفر در سال ‌جاري برخوردار است، گفت: هم اكنون طرح پزشك خانواده در روستاها و شهرهايي با 20 هزار نفر جمعيت در حال اجراست.

دكتر محمد اسماعيل مطلق در گفت وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد براين كه برنامه اجراي طرح پزشك خانواده آماده و در انتظار تامين منابع آن هستيم، اظهار كرد: طرح پزشك خانواده در شهرها با اولويت بخش خصوصي(!) پياده سازي مي‌شود.

به گفته وي، در تدوين بسته‌هاي خدمتي پزشكان خانواده صيانت از استانداردها مهم‌ترين فاكتور محسوب مي‌شود.

رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، با اشاره به پايش عملكرد پزشكان خانواده توسط سازمان‌هاي بيمه گر و وزارت بهداشت يادآور شد: چنانچه فعاليت پزشك خانواده با بسته خدمت تعريف شده مطابقت نداشته باشد، فرد رتبه لازم را در ارزشيابي كسب نخواهد كرد(!)
دكتر مطلق، با بيان اين كه هم اكنون فعاليت پزشكان در مطب‌ها و واحدهاي شهري با محوريت درمان است، گفت: ‌اين در حاليست كه در آيين نامه اجرايي ماده 91 تاكيد بر آموزش و ارتقاي سلامت، خدمات پيشگيري، ‌درمان سرپايي اوليه و نيز خدمات تخصصي، فوق تخصصي و توانبخشي شده است.

وي، ادامه داد: در خدمات شهري بايد در سطح يك، سلامت محوري واحدهاي ارايه دهنده خدمت لحاظ شود(!) و با تقسيم منابع وزارت بهداشت و رفاه قابليت اين واحدها را در زمينه ارتقا و آموزش سلامت، پيشگيري و درمان سرپايي اوليه را داشته باشيم.

وي، در ادامه بر ضرورت تقويت نظارت‌ها بر نحوه اجراي پزشك خانواده در شهرها تاكيد كرد و افزود: پزشك خانواده در شهرها با توليت وزارت بهداشت اجرا مي‌شود.

رييس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، گفت: هرچند توسعه يافتگي خدمات درماني شهري مرهون فعاليت بخش خصوصي است اما نبايد از نظارت بر استانداردها غافل شويم.

دكتر مطلق در پايان اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها را بدون تامين اعتبار،غيرممكن برشمرد.

6:41:07 AM  8/10/2008    بخش: صنفي      كد انحصاري: 1393

تعداد نظرها تاكنون:0


نام:  

ايميل:  

سايت:  

نظر ارزشمند شما:  

 

 

 

 

 

 

 

مدير سايت   پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب. محمودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

visitor: 2539230 version 4.0    Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page