سايت پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه | ارتباط |            لطفاً با ما همراه باشيد ... سايت در حال تکميل طراحي و اطلاعات است.

خانه

آرشيو مطالب 


علمي
صنفي
اخبار
مشاهير گيلاني
خواندني‌ها
گفت‌وگو
ادبيات
اجتماعي
مناسبت‌ها
ديدني‌ها
گيلان‌ما
انتخابات نظام پزشكي
پزشك خانواده
اقتصادي
رخ داد هاي داخلي انجمن
تفاهمنامه بيمه روستائيان و عشاير كشور در سال جاري امضا شد
A0393051.jpg

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني، در راستاي اجراي ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و لزوم ارايه خدمات بيمه پايه درماني به تمامي جمعيت روستايي و عشايري كشور با تاكيد بر استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع و همچنين به استناد ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تفاهمنامه مذكور جهت اجرا در سالجاري امضا شد.
بر اساس مفاد اين تفاهمنامه روستائيان، عشاير و ساكنين شهرهاي زير 20 هزار نفر داراي دفترچه بيمه درمان روستائيان از خمات مربوطه بهره‌مند مي‌شوند.
بودجه مصوب جهت اجراي تفاهمنامه مذكور در سال جاري پنج هزار ميليارد ريال است كه نسبت به سال گذشته افزايش نيافته است.
همچنين گفتني است مبلغ سرانه خدمات سطح اول شامل خدمات پزشكي، مامايي، پاراكلينيك و دارويي (به شرح مندرج در تفاهمنامه) مبلغ 100 هزار ريال تعيين گرديده است. كه سرانه مذكور بر حسب ضريب محروميت مناطق كشور در دامنه‌اي كه توسط وزارت بهداشت مشخص مي‌شود، اختصاص خواهد يافت.لازم به ذكر است سرانه خدمات سطح يك در سال گذشته مبلغ 8 هزار و 500 ريال بوده است.
دانشگاه‌هاي علوم پزشكي موظفند نسبت به تامين 225 نوع و شكل داروي مصرفي مورد تعهد خود در خدمات سطح يك برابر فهرست مندرج در تفاهمنامه اقدام نمايند همچنين مراكز ارايه دهنده خدمات به روستائيان در نوبتهاي صبح و بعد از ظهر (به مدت 8 ساعت به اقتضاي وضعيت آب و هوايي و فرهنگي منطقه) با حضور پزشك و ماما در تمام روزهاي هفته به جز ايام تعطيل رسمي، موظف به ارايه خدمات درماني مي‌باشند.
اين گزارش مي‌افزايد بر اساس مفاد تفاهمنامه به ازاء هر 4000 نفر جمعيت تحت پوشش بيمه روستائيان، جذب يك پزشك و براي هر مركز بهداشتي _ درماني جذب يك ماما ضروري است و حداقل دريافتي پزشك خانواده و ماما نيز پس از كسر بيمه و ساير عوارض قانوني به ترتيب نبايد كمتر از 000/200/7 ريال و 000/000/4 ريال باشد.
از نكات قابل توجه در تفاهمنامه مذكور الزامي بودن تشكيل و تكميل پرونده سلامت جهت تمامي بيمه شدگان روستائي و عشاير توسط مراكز ارايه دهنده خدمت مي‌باشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در طول سال جاري در 4 استان كشور (از هر استان يك شهرستان) برنامه مكانيزاسيون پرونده سلامت را اجرا خواهد كرد.
همچنين با توجه به نگاه سلامت محوري، انجام ويزيت دوره‌اي تمامي بيمه شدگان تحت پوشش بيمه روستايي و ثبت در پرونده سلامت بيمه شدگان سالي يكبار پيش بيني گرديده است.
در قسمتي از تفاهمنامه آمده است:
«به منظور ارايه خدمات بهينه و هماهنگي در ارايه خدمات سطح اول، وزارت بهداشت متعهد مي‌شود با مشاركت وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال 1387 راهنماهاي تشخيص و درمان حداقل 30 بيماري شايع (علاوه بر موارد قبلي) را به مراكز بهداشتي _ درماني ابلاغ كند.»

منبع:خبرگزاري فارس

8:21:08 AM  8/1/2008    بخش: صنفي      كد انحصاري: 1349

تعداد نظرها تاكنون:0


نام:  

ايميل:  

سايت:  

نظر ارزشمند شما:  

 

 

 

 

 

 

 

مدير سايت   پزشکان عمومي گيلان: دكتر مهرداد ب. محمودي

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.

visitor: 2539185 version 4.0    Site Designer & dataBase creator: alirezatayari@gmail.com

 

Locations of visitors to this page