شوراي هماهنگي پزشکان عمومي گيلان

خانه| نشريه | ارتباط

شماره 21 و 20 - مهر و آبان، آذر و دي 86

ترجمه: دكتر قلي آذريان

 

Case Report
Cholecystitis ناشی از ویروس Epstein – Barr
 


یک زن 53 ساله با یرقان و دردهای کولیکی ناحیه RUQ شکم و انتشار به زیر کتف راست به اورژانس مراجعه میکند. از یکهفته قبل دچار تهوع ، تب 38 درجه و عرق شبانه نیز گردیده است . در بررسیهای پاراکلینیکی مقدار بیلیروبین کنژوگه 02/7 میلی گرم در 100 سی سی و مقدار 422 AST واحد ، 339 ALT واحد ، آلکالین فسفاتاز 1081 واحد و گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز 72/17 واحد در لیتر بوده است. در سونوگرافی و CT شکم Cholecystitis با ضخیم شدن جدار کیسه صفرا دیده شد ولی هیچگونه سنگ و یا دیلاتاسیون مجاری صفراوی وجود نداشت. کلانژیوگرافی رتروگراد و تستهای سرولوژیک برای هپاتیت اتوایمون و ویروسهای سیتومگال و هپاتیت های A ، B ، C منفی بودند. بعلت مثبت شدن تستهای سرولوژیکی ویروس Epstein – Barr ( lgM بر علیه آنتی ژن کپسول ویروس ) بیمار با تشخیص کله سیستیت همزمان با هپاتیت ناشی از آن و استفاده از روش Wait and see بمدت دوازده ماه تحت نظر قرار گرفت بتدریج علائم بالینی برطرف شد ، تستهای کبدی نیز طبیعی گردیدند و در CT جدار کیسه صفرا بحال عادی برگشته بود.
نتیجــــه : اگر چه مشخص شده است که ویروس Epstein – Barr میتواند ایجاد هپاتیت نماید ولی همراه بودن با کله سیستیت کمتر گزارش گردیده است. کله سیستیت ویروسی اکثراً در اثر ویروس هپاتیت A دیده می شود . اختلالات کیسه صفرا مثل ضخیم شدن جدار کیسه در اکثر بیماران مبتلا به هپاتیت A شرح داده شده است. Dorga و همکاران در 91 درصد موارد این افزایش ضخامت جدار کیسه صفرا را گزارش کرده اند که ندرتاً به کله سیستیت با علائم بالینی واضح تبدیل شده است. در کودکان نیز مواردی از تغییرات جدار کیسه صفرا بدنبال ابتلا به عفونت ویروس Epstein – Barr گزارش گردیده است.
Donovan ،Fitzgerald , O فنومن ضخیم شدن جدار کیسه صفرا را در طول هپاتیت ناشی از ویروس Epstein – Barr را شرح داده اند. لذا با استفاده از تجارب بدست آمده توصیه میشود در بیمارانی که با علائم کله سیستیت حاد مراجعه میکنند در صورتیکه تستهای فونکسیون کبدی بالا بوده ولی در کیسه صفرا سنگ دیده نشود قبل از معرفی بیمار برای عمل جراحی کله سیستیت ویروسی را نیز باید در مد نظر داشت ، پدیده ای که نیازی بدرمان ندارد و با گذشت زمان بتدریج بهبود می یابد.
 


گزارش موردی : Peutz-Jeghers Syndrome

پسر دوازده ساله ای که قبلاً سالم بوده با درد شکم ، استفراغ و Distention که از سه روز قبل شروع شده است به پزشک بیمارستان مراجعه میکند . در هنگام معاینه بالینی ماکولهای هیپرپیگمانته در روی لبهای وی به چشم میخورد ، در CT شکم انواژیناسیون ژژنوژژنونال پروکسیمال وایلئوکولیک وجود داشت و در SurgicalExploration دیلاتاسیون روده باریک و نکروز ناحیه انواژینه ژژنوم دیده شد. ناحیه نکروزه و یک قسمت کوچک ایلئوم انواژنه که محتوی پولیپ بزرگی بود RESECT گردید.
در ارزیابی پاتولوژیک پولیپ های همارتوماتوز متعدد در ناحیه نکروزه ژژنوم و یک پولیپ به قطر 5/3 سانتیمتر در ناحیه ایلئوم دیده شد. تشخیص عارضه سندرم پوتز جگر بود اختلال اتوزومال غالبی که با پولیپ های متعدد همارتو ماتوز دستگاه گوارش ، لزیونهای پیگمانته جلدی مخاطی در لبها یا مخاط دهان و خطر بروز کانسر در داخل و خارج دستگاه گوارش مشخص میگردد.


....................
ترجمه : دکتر آذریان
Source : Annals of internal Medicine
5 June 2007 / Volume 146 lssue 11 / Pages 826-827

Source: the NEW ENGLAND JOURNAL OF
MEDICINE
AUGUST 23 2007
 

Site maintained by: alirezatayari

نشر مطالب مندرج در سايت pezeshkanomoomigilan.ir با ذکر نشاني سايت آزاد است.